Kelly Blauw

Kandidaat Raadslid en commissielid. 

Leeftijd: 42 jaar

Maak kennis met Kelly

"Ik zet mij namens de PVV maximaal in voor een veilige en betaalbare toekomst van onze burgers en nageslacht."

Ik ben Kelly Blauw, 42 jaar, moeder van een dochter van 12 jaar. Inmiddels woon ik alweer 18 jaar in deze prachtige stad. Een PVV-er in hart en nieren, sinds 2019 actief voor de fractie Groningen en commissielid waar ik woordvoerder ben op de beleidsterreinen financiën en veiligheid.

Ik zet mij namens de PVV maximaal in voor een veilige en betaalbare toekomst van onze burgers en nageslacht. Ik vind het belangrijk dat er een verstandig, toekomstbestendig financieel beleid wordt gevoerd in onze gemeente Groningen, dat de juiste prioriteiten worden gesteld en dat het geld daar heen gaat waar het hard nodig is. Naast de financiën hecht ik ook veel waarde aan een veilige leefomgeving voor ons en onze kinderen. Dit is onlosmakelijk verbonden met geluk en vrijheid.
____________________________________________________