WELZIJN, ZORG EN SPORT

  • Terugdraaien bezuinigingen in de huishoudelijke zorg
  • Meer geld naar ouderen- en jeugdzorg
  • Goede uitvoering van de WMO
    •  Meer handen aan het bed én in huis
  • Volwaardige sporthal in De Wijert en meer sportvoorzieningen in de wijken.
  • De gemeente moet zorgdragen voor sportvelden, zwembaden en sporthallen
  • Alle kinderen moeten een zwemdiploma kunnen behalen
  • Investeren in de breedtesport