VERKEER EN VERVOER

 • Stoppen met de huidige aanpak van de Zuidelijke Ringweg
  • Een degelijke Zuidelijke Ringweg , die Groningen bereikbaar houdt
  • Een Zuidelijke Ringweg, die recht doet aan de zuidelijke stadswijken
 • Treinverbinding naar Zernike
 • Geen prestige aanpak Westelijke Ringweg
  • Inzetten op een reèˆle Noordwestelijke variant achter Hoogkerk
  • Noordwestelijke Ringweg van Westpoort naar de (Oostelijke) Ringweg
 • Verkeersveiligheid heeft de hoogste prioriteit
 • Snel en adequaat openbaar vervoer met goede voorzieningen
 • Onderhoud fietspaden heeft hoge prioriteit
 • Voldoende fietsenstallingen op drukke locaties