Burger en bestuur

"De PVV wil minder regels, minder bureaucratie en minder ambtenarij voor de inwoners van de Gemeente Groningen".

Waar de PVV op in wil zetten is vooral datgene wat de Groningers nodig hebben. Wij zijn voor een gekozen burgemeester en wethouders voor de gemeente Groningen. Bovendien moeten zij woonachtig zijn in Groningen, voordat zij een bestuursfunctie gaan bekleden. Wij willen dat Haren weer zelfstandig wordt met een eigen burgemeester en eigen wethouders. Burgers moeten meer inspraak krijgen bij grote gemeentelijke projecten en belangrijke veranderingen, die een grote impact hebben op de gemeente.
De PVV wil daarom versimpeling van de procedures voor een gemeentelijk referendum. Wij willen inwoners meer betrekken bij de politiek, stoppen met het verspillen van gemeenschapsgeld aan peperdure prestige projecten en streven naar een gezond huishoudboekje. We willen minder regels, minder bureaucratie en minder ambtenarij voor de inwoners van de gemeente Groningen.