Leefbaarheid, milieu en recreatie

"De PVV vindt dat we direct moeten stoppen met zonnevelden".

Leefbaarheid gaat momenteel voornamelijk over klimaatbestendig maken van de stad. Mega dure ambities. Met klimaatweek, ecologische structuur, hittestress, klimaatbestendig, groen. De PVV wil af van deze obsessie, het is vooral deugen. Leefomgeving is zoveel meer dan alleen deugambities vervullen. Namelijk geluk en veiligheid. Wat maakt mensen gelukkig?! Dat ze voldoende middelen hebben om in een sociaal veilige omgeving leuke dingen te doen. Daar maakt de PVV zich hard voor.

 

Zonnevelden 
Ook vinden wij dat we direct moeten stoppen met zonnevelden. Het is geïnstitutionaliseerde milieuverontreiniging. En de schaarse ruimte, natuur en landschap kunnen beter worden gebruikt. Zonnepanelen op daken, daar is iets voor te zeggen, maar de PVV wil dat mensen zelf bepalen en zelf keuzes maken. Subsidies zijn tijdelijk en halen mensen over om te kiezen voor zonnepanelen. Subsidies voor zonnepanelen zijn aantrekkelijk, maar wie betaalt na een aantal jaren de saneringskosten van de afgeschreven zonnepanelen die dan worden beschouwd als chemische afval? Laat staan de afvalberg die na een aantal jaren ontstaat door alle zonnevelden die nog in de planning staan.

Milieu
De PVV zet zich in voor goede milieuvoorwaarden. Omdat het lastig is om milieudruk en milieuverontreiniging per bedrijf te controleren, stelt de PVV voor om met industriegebieden als geheel overkoepelende normen vast te stellen, analoog naar wat er met de Eemshaven is afgesproken. De PVV wil speciale aandacht vanuit de omgevingsdienst op afvalverwerkende en recyclingbedrijven in de gemeente Groningen. Deze sector zorgt voor toenemende overlast en onttrekt zich aan het zicht van de overheden door slechte regelgeving. Er moet een financiële zekerheidsstelling komen, zodat de sector zelf de schade betaalt als afvalverwerkingsbedrijven failliet gaan.

De PVV wil geen zero-emissiezone met camera’s om alle auto’s te controleren in de binnenstad van Groningen. Naast dat er geen hek om de binnenstad gezet kan worden om lucht tegen te houden, komt de meeste uitstoot van het fijnstof van rubber van banden zelf. Ook elektrische auto’s en scooters hebben dus deze uitstoot. De 100 procent controle van alle voertuigen door de overheid door middel van camera’s heeft niet alleen een te grote impact op de privacy van Groningers, maar heeft ook een grote impact op ondernemers in de binnenstad die onnodig allerlei nieuwe voertuigen moeten aanschaffen. De privacy en het vestigingsklimaat staan dus op het spel.

Recreatie en toerisme

De PVV wil in samenspraak met de verschillende sectoren zoals horeca, recreatie, cultuur en sport en de omliggende gemeenten een convenant opstellen met een gemeenschappelijke agenda met als doelstelling om de gemeente Groningen en omliggende gemeenten nog aantrekkelijk te maken voor recreatie en toerisme. Deze sectoren zijn hard getroffen door de coronacrisis en verdienen dus extra steun in de rug. Zij weten als geen ander wat er nodig is om deze sectoren er weer boven op te helpen. Het maken van aantrekkelijke arrangementen en meer toeristische trekpleisters zorgt voor meer overnachtingen, meer economische groei. De gemeente Groningen heeft een aantrekkelijke historische binnenstad, een verscheidenheid aan dorpen, en zeer verschillende landschapstypen. Dit maakt Groningen tot een unieke locatie voor recreatie en toerisme.