Openbare orde en veiligheid

"Veiligheid voorop, voor iedereen".

Voor de PVV is veiligheid een topprioriteit en beloven wij u absolute law & order om onze stad veilig te houden voor u en uw kinderen. Wij willen onze meisjes en vrouwen beschermen tegen (seksuele) intimidatie op straat. Meer cameratoezicht in de stad, harde aanpak en zero tolerance beleid criminaliteit, straatterreur en geen asielopvang in de stad.
Ook wil de PVV meer politie en handhaving in de stad en in de wijken, met name in de avonduren. Tijdens het uitgaan willen we onze jongeren beschermen. Ook willen wij preventief fouilleren om de wapenwedloop onder jongeren in de kiem te smoren. Wij zijn voor zware straffen bij geweld tegen hulpverleners en HALT-straffen uit te laten voeren in de eigen woonomgeving. De PVV maakt zich zorgen om vandalisme en vernieling van publieke en private eigendommen en heeft een voorstel voor een zogenaamd vandalenfonds waar daders naar daadkracht verplicht in moeten doneren. De PVV heeft de gemeente gevraagd om dit voorstel juridisch te onderzoeken. Veiligheid gaat boven alles, de PVV denkt om u en uw (klein)kinderen.
Corona
De PVV is voor vrijheid en dus tegen elke vorm van uitsluiting zoals het gebruik van corona- toegangsbewijzen. Vaccineren moet altijd een vrijwillige keuze zijn. We moeten inzetten op goede ventilatiesystemen en aerogene maatregelen, omdat het coronavirus vooral bedreigend is in slecht geventileerde ruimten. Met een coronafonds wil de PVV ondernemers, ZZP’ers en instellingen ondersteunen in sectoren als de horeca, retail en cultuur. Géén nieuwe lockdowns meer.