Economie en financiën

"inzetten voor wat er echt toe doet".

De financiële situatie van de gemeente Groningen kan als zwak beschouwd worden als gevolg van hoge schulden en een laag eigen vermogen. Waar de PVV op in wil zetten is vooral op datgene wat de Groningers nodig hebben zoals: veiligheid, goede zorg, werk en inkomen, ontspanning en vertier, ondernemerschap ondersteunen en stimuleren.

Al die ideologische onzin wat de Groningers niks oplevert heeft voor de PVV geen prioriteit. Warmtenet, zonnevelden, overdreven groene milieuprojecten en onzinnige subsidieprojecten moeten we nu even vergeten. We moeten investeren in armoedebestrijding en in goede voorzieningen voor de inwoners. Niet in de klimaaten duurzaamheidsobsessie, maar in een optimaal woon-, werk- en leefklimaat. Ook wil de PVV lastenverlichting voor de inwoners van de gemeente Groningen

  • Lagere OZB
  • Afschaffen betaald parkeren in de buitenwijken
  • Geen diftar (gedifferentieerde tarieven afval)
  • Vergunningensysteem vereenvoudigen
  • Minder bureaucratie voor ondernemers

Voor het vestigingsklimaat van de gemeente Groningen is het belangrijk dat Airport Eelde in de lucht blijft. De PVV zal zich hier hard voor maken.