RUIMTELIJKE ORDENING EN WONEN

 • Bouwen van een grote studentencampus op Zernike
  • Universiteit en Hogeschool moeten betalen voor huisvesting
 • Sociale woningbouw stimuleren
 • Meer woningen voor starters en voor senioren
 • Revitalisering van oude en gedateerde bedrijventerreinen
 • Verbeteren groenonderhoud in gehele gemeente
 • Geen woningbouw in de groene long tussen Groningen en Haren
 • Stoppen met vergunningen zonder houdbaarheidsdatum
 • Statushouders géén voorrang bij toewijzing van een sociale huurwoning
 • Verbod én handhaving op kraken
 • Inzetten op een goede en betaalbare studentenhuisvesting