Vragen drugsoverlast Zaagmuldersweg

Geacht College,

De PVV wil graag een probleem onder ogen van het college brengen. Vanuit de flat de Langeleegte aan de Zaagmuldersweg hebben wij vanuit tien verschillende bewoners te horen gekregen dat al voor langere tijd drugsproblematiek speelt in en rondom de flat.
Er zijn enkele bewoners die drugs gebruiken en mogelijk verhandelen. Dit leidt tot junks rondom de flats, overdag en ’s nachts bezorgen zij overlast door aan te bellen bij meerdere bewoners. Wanneer ze de flat niet binnenkomen, slopen ze het hek achter de flat of er is ‘s nachts veel geschreeuw. Naast geluidsoverlast is er ook een sfeer van onveiligheid in en om de flat. Deze problematiek speelt al langer, meer dan een jaar en zijn een reeks van incidenten, waaronder brandstichting.
Er zijn meerdere meldingen gedaan bij politie, wijkagent, woonbouwcorporatie Nijestee, meldpunt overlast. De bewoners hebben hun verhaal gedaan bij meerdere instanties, maar worden niet geholpen. De problemen blijven.

De bewoners die overlast ervaren zijn moe gestreden en durven het niet meer te melden. Eén van de redenen is dat filmpjes van incidenten en delen van vertrouwelijke informatie over overlast wat is gedeeld met meldpunt Overlast of andere instanties uiteindelijk terecht is gekomen bij de veroorzakers. De PVV maakt zich grote zorgen om dit soort problematiek, want dit is niet de eerste flat waar dit speelt. De gemeente, politie, Wij, meldpunt overlast en de woningbouwcorporatie lijken geen antwoord te hebben wanneer deze problemen spelen.

En is geschokt dat vertrouwelijke meldingen bij de veroorzakers terecht komen. Dit zorgt voor extra gevoelens van onveiligheid.
De PVV is op bezoek gegaan bij enkele bewoners en heeft zelf ook een melding gedaan via het Wij-team bij het Meldpunt overlast. Daar hebben wij overigens niets over gehoord.

Dit roept bij ons de volgende vragen op:

  1. Is het college van B&W op de hoogte van de langdurige problematiek?

  2. Deelt het college de zorgen van de bewoners?

  3. Hoe gaat het college deze problemen op korte termijn oplossen?

  4. Is het college bekend dat er vertrouwelijke informatie is gelekt aan de veroorzakers? En begrijpt het college dat dit leidt tot extra gevoelens van onveiligheid?

  5. Het college heeft als beleid dat iedereen veilig kan wonen zonder burenoverlast, tegelijkertijd streeft het college naar meer inclusiviteit in de wijk met als gevolg dat dit soort drugsoverlast kan ontstaan. Ziet het college de tegenstijdigheid van deze uitgangspunten? Zo nee, waarom niet?

  6. Bij een terugtrekkende overheid worden de problemen neergelegd in de samenleving. Kijkt het college ook naar de draagkracht en draagvlak van een flat of straat om deze problemen te kunnen dragen?

UPDATE:
3 november: degene die overlast veroorzaakt is in ieder geval tijdelijk uit het pand verwijderd.