Kritische vragen over het Forum

De Partij voor de Vrijheid, Stadspartij 100% voor Groningen en de Partij voor het Noorden hebben de volgende politieke vragen:

Het Forum heeft een tekort van meer dan een miljoen en verwacht een hoop geld uit het oude coronafonds. Dit is een eenmalige bijdrage. Onze fracties zijn altijd zeer kritisch geweest en we hebben gewaarschuwd voor structurele tekorten, vanwege commerciƫle exploitatie en de bouw van het gebouw zelf. Als oorzaak van de energieproblemen worden nu de geopolitieke verhoudingen genoemd, maar volgend jaar gaat de belasting op energie voor iedereen omhoog. Wij voorzagen en voorzien dus een langjarig structureel tekort voor het Forum en alle gebouwen die daarbij zijn aangesloten.

1. Is het college van plan om het Forum (structureel) financieel te compenseren? Zo ja, waarom en zo nee, waarom niet?
2. Is het nog houdbaar dat Biblionet in het Forum zit?
3. Waarom wordt er niet gekeken naar de organisatie van het Forum. Er zijn twee directeuren bijvoorbeeld. Hoe kijkt het college naar de financiƫle exploitatie van het Forum als geheel?

Bron: https://www.rtvnoord.nl/nieuws/1071734/forum-groningen-stevent-af-op-tekort-van-meer-dan-miljoen-euro


Namens mede-indieners: Hans van Moerkerk (Stadspartij) en Leendert van der Laan (PvhN).