Sociale huurwoningen buiten het zicht verhuurd?

Groningen, 20 september 2022.

Aan: Het College van Burgemeester en Wethouders gemeente Groningen Betreft : Schriftelijke vragen ex art. 38 RvO inzake toewijzing huurwoningen

Geacht College,

Een van onze inwoners heeft navraag gedaan over een woning die vrijkomt in De Hoogte, er werd aangegeven dat deze sociale huurwoning niet op woningnet komt en wordt vergeven via een maatschappelijk werker. Dit verbaast de PVV zeer.

Wij hebben van het college te horen gekregen dat alle sociale woningen op woningnet komen, zodat iedereen een gelijke en eerlijke kans krijgen op basis van het puntenstelsel om aanspraak te maken op een huurwoning. De PVV krijgt nu de indruk dat er sociale huurwoningen buiten het zicht van woningnet en onze inwoners worden uitgedeeld via andere wegen.

Dit roept bij ons de volgende vragen op:

  1. Hoeveel sociale huurwoningen zijn er in 2022 vrijgekomen bij alle sociale huurcorporaties in de gemeente Groningen?

  2. Hoeveel van deze sociale huurwoningen komen er niet op woningnet?

  3. Hoe vaak wordt deze afwijkende procedure gevolgd? Welke afwijkende procedures zijn er?

  4. Zijn sociale woningcorporaties of andere instanties/organisaties zelf de bevoegd om

    woningnet te overrulen?

Een ander concreet voorbeeld is dat er wordt afgeweken van de normale toedeling is, een inwoner van Selwerd heeft zich ingeschreven voor een woning. Zij heeft sloopurgentie vanwege de wijkvernieuwing in Selwerd en stond als eerste op de lijst om aanspraak toe doen op deze woning. Een dag voor de sluitingsdatum werd de woning van woningnet afgehaald, om dit vervolgens toe te wijzen aan een statushouder.

De PVV krijgt nu de indruk dat statushouders voorrang krijgen boven Groningers en dat dit gebeurt buiten het zicht van onze inwoners en de Raad. De PVV wil graag volledige transparantie over dit onderwerp, zodat we het debat hierover in alle openheid kunnen voeren. Wij hopen dat het college

Er is nu een asielcrisis en een enorme grote instroom van vluchtelingen. In Ter Apel kunnen we de gevolgen van de enorme toestroom dagelijks zien. Er is een beroep gedaan op alle gemeenten om meer statushouders te vestigen. In Utrecht wordt er zelfs expliciet voorrang gegeven aan statushouders boven de eigen inwoners. Door de hoge instroom van asielzoekers ligt voor de hand dat er een grotere instroom van statushouders is dit jaar.

  1. Hoe vaak is er in 2022 een huurwoning in de gemeente Groningen toegewezen aan statushouders? Neemt deze instroom toe in de gemeente Groningen? En in het kader van het behoud de sociaal-culturele samenhang en behoud van de onderlinge Groningse cultuur, in welke wijken komen deze statushouders in verhouding het meest terecht?

  2. De PVV wil van het college weten wat de afweging is tussen de belangen van statushouders en de belangen van de eigen inwoners, met of zonder urgentie, die al jaren op woningnet staan. Of er voorrang wordt verleend aan statushouders en wat de redenen hiervoor zijn volgens het college om af te wijken van de procedure via woningnet?

In afwachting van uw reactie. Met vriendelijke groet,

Dennis Ram – fractievoorzitter Partij Voor de Vrijheid (PVV)