PVV & PvhN - Warmtestad

25-09-2020

Geacht College,

Naar aanleiding van een presentatie over de toegenomen energiearmoede in onze gemeenten bij de presentatie van de prestatieafspraken tussen gemeente en de woningcorporaties en ontwikkelingen rond om de energieprijzen hebben vragen over onze inwoners die zijn aangesloten op Warmte stad. We hebben uit de pers vernomen dat er in de huidige regeling van de regering om een prijsplafond in te stellen niet geldt voor onze inwoners die stadswarmte afnemen.

Wij maken ons grote zorgen over de groepen Groningers die nu in deze energiecrisis in de verdrukking dreigen te komen. Groepen zoals ouderen met alleen een AOW, of groepen die in de bijstand zitten, maar ook gezinnen die nu net de eindjes aan elkaar kunnen knoppen.

Dit roept bij ons de volgende vragen op:

1.           Gaat het prijsplafond ook gelden voor inwoners aangesloten op Warmtestad?

2.           Wat zijn de financiële gevolgen voor onze inwoners die nu het volle pond moeten gaan betalen voor stadswarmte? Hoeveel Groningers worden door het uitblijven van deze regeling getroffen?

3.           Lopen Groningers ook het risico dat zij worden afgesloten van Warmtestad als zij hun rekening niet kunnen betalen?

4.           Hoe groot zijn de financiële risico’s van het project Warmtestad als een groot gedeelte hun energierekening niet kan betalen?

5.           Is het college bereid tot een moratorium op de uitbreiding van Warmtestad tot dat Warmtestad en de gemeente Groningen de Groningers volledig kan garanderen totdat hun energierekening voor stadswarmte niet meer hun bestaanszekerheid in gevaar brengt?

m.a.w. Leg de uitbreiding van Warmtestad stil totdat de energierekening voor de minima betaalbaar is.

Namens PvhN en PVV

Met vriendelijke groet,

Dennis Ram

Meer weten? Lees in dit artikel meer over deze zaak.