VERKIEZINGSPROGRAMMA

GRONINGSE NUCHTERHEID

HERINDELINGSVERKIEZING GEMEENTE GRONINGEN

PARTIJ VOOR DE VRIJHEID
 
 

Met de samenvoeging van de stad Groningen met Haren en Ten Boer wordt de gemeente Groningen één van de grootste steden van het land. Een kwart van de inwoners bestaat uit studenten, waardoor Groningen één van de gemeenten van Nederland is met een jonge, gemiddelde leeftijd. Doordat er in Groningen weinig werk is voor hogeropgeleiden, zijn veel studenten slechts passanten, die na hun studie weer uit onze mooie stad vertrekken. Hun invloed op de stad is echter altijd groot geweest, omdat de overwegend links georiënteerde studenten in de regel links stemmen en Groningen daardoor linkse bestuurders krijgt.

Veel inwoners van Groningen vinden dat er de afgelopen decennia enorm veel geld is verspild door opportunistische bestuurders. Denk aan de GKB-affaire, de grondaankopen bij Meerstad, de Regiotram, Het Groninger Forum, een Zuidelijke Ringweg, die niets met de bereikbaarheid van Groningen te maken heeft en het Geothermieproject, een obsessief groen prestige experiment in de gevoelige ondergrond van Groningen, waarbij adviezen van het Staatstoezicht op de Mijnen om het niet te doen in de wind werden geslagen. Het resultaat van dat alles is, dat de stad Groningen tot aan de nek toe in de schulden zit.

De Groningers betalen zich blauw aan gemeentelijke lasten en wat krijgen ze er voor terug? Men mag eens in de vier jaar een gemeenteraad kiezen in de hoop dat het beter wordt, maar zelfs dat gebeurt niet. Na de verkiezingen nemen de dames en heren van de politiek hun plek weer in op het pluche en gaat men over tot de orde van de dag. Groningen snakt dan ook naar een no-nonsense partij als de PVV, een partij met Groningse nuchterheid. Een partij die streeft naar oplossingen die recht doen aan de stad en z’n inwoners.

Het proces van samenvoeging van de Gemeente Groningen met buurgemeenten Haren en Ten Boer verdient niet de schoonheidsprijs. De PVV heeft alles in haar vermogen gedaan om Haren als zelfstandige gemeente te behouden, maar Haren heeft zich uiteindelijk neer moeten leggen bij het besluit van de Minister. Nu de samenvoeging een feit is, moeten we er wel het beste van maken. Om Haren en Ten Boer niet te laten verzuipen in de supergemeente Groningen, wil de PVV dat zowel Haren als Ten Boer hun eigen identiteit kunnen behouden, bijvoorbeeld door een eigen wethouder voor deze gemeenten te benoemen.

De partijen rollen ook nu weer over elkaar heen met de mooiste verkiezingsbeloftes. Wilt u meer inspraak of wilt u er weer vier jaar lang nauwelijks aan te pas komen? Die keuze is aan u, want u kunt ervoor zorgen dat daar een einde aan komt! De PVV vindt namelijk dat inwoners méér inspraak zouden moeten krijgen. Bijvoorbeeld door mensen vanaf het begin mee te nemen en te betrekken in de planvorming, of door het houden van een volksraadpleging bij besluiten met ingrijpende gevolgen voor de mensen. Het is tijd voor realistische politiek, tijd voor Groningse nuchterheid. Een gemeentebestuur is er voor de burgers en niet andersom. Hoogste tijd voor de PVV!

Ton van Kesteren
Lijsttrekker Partij voor de Vrijheid