Zorgen over de geestelijke gezondheidszorg

 

De geestelijke gezondheidszorg staat er zo slecht voor dat patiënten, psychologen, psychiaters en ggz-instellingen het komende kabinet vragen om in te grijpen. In een brief aan de informateur komen belangenorganisaties met drie oplossingen om te voorkomen dat de sector verder achteruitgaat.

Ook in Groningen zijn de wachtlijsten lang en zien we de gevolgen van de bezuinigingen in de GGZ overal terug, er zijn simpelweg te weinig mensen om de wachtlijsten weg te werken.

Menger (Stadspartij 100% voor Groningen): “Wij maken ons serieuze zorgen over het feit dat steeds meer mensen met “onbegrepen” gedrag zonder adequate hulp in de samenleving zich maar moeten zien te redden.”

Met name de SGGZ (Specialistische GGZ) heeft lange wachtlijsten van soms wel meer dan een jaar. Ook worden lichte psychische klachten onbehandeld complex of specialistisch. Met alle gevolgen van dien. Dit zien we in de maatschappij terug en ook financieel waardoor de zorg nog meer in de rode cijfers raakt.

Blauw (PVV): “Met name in de SGGZ schijnen grote wachtlijsten te zijn door het te kort aan goede specialisten. Wij hebben de gemeente gevraagd om een analyse van de problemen binnen het Groningse zorglandschap die de wachtlijsten veroorzaken”.

De PVV en Stadspartij 100% voor Groningen hebben schriftelijke vragen gesteld aan het college over de zorgelijke situatie binnen de GGZ.

_____________________________________

 

Vragen die wij hier over hebben:
 
 

Groningen, 22 december 2023

Aan: Het College van Burgemeester en Wethouders gemeente Groningen
Betreft : Schriftelijke vragen ex art. 38 RvO inzake noodklok Geestelijke Gezondheidszorg

Geacht College,

De geestelijke gezondheidszorg staat er zo slecht voor dat patiënten, psychologen, psychiaters en ggz-instellingen het komende kabinet vragen om in te grijpen. In een brief aan de informateur komen belangenorganisaties met drie oplossingen om te voorkomen dat de sector verder achteruitgaat.

Volgens deze organisatie moet er worden geïnvesteerd in de geestelijke gezondheid in de samenleving zodat minder mensen hulp nodig hebben. De instroom stijgt nu namelijk sterk. Ook is het volgens de organisaties belangrijk om de sector aantrekkelijk te maken voor werknemers. Zo zijn zorgmedewerkers te veel tijd kwijt aan administratie en ervaren een hoge werkdruk. Ook zou het zorgstelsel eenvoudiger moeten worden, met een betere financiering en minder marktwerking.

Ook in Groningen zijn de wachtlijsten lang en zien we de gevolgen van de bezuinigingen in de GGZ overal terug, er zijn simpelweg te weinig mensen om de wachtlijsten weg te werken. Wij maken ons serieuze zorgen over het feit dat steeds meer mensen met “onbegrepen” gedrag zonder adequate hulp in de samenleving zich maar moeten zien te redden. Met name de SGGZ (Specialistische GGZ) heeft lange wachtlijsten van soms wel meer dan een jaar. Ook worden lichte psychische klachten onbehandeld complex of specialistisch. Met alle gevolgen van dien. Dit zien we in de maatschappij terug en ook financieel waardoor de zorg nog meer in de rode cijfers raakt.

Dit roept bij ons de volgende vragen op:

  1. Is de ernst van de situatie bij het college bekend en wat gaat de gemeente Groningen op korte termijn doen aan dit toch wel problematische GGZ infarct?

  2. Welke van de problemen heeft de gemeente direct of indirect invloed op?

  3. Bent u het met ons eens dat er heel snel wat moet gebeuren anders de gevolgen niet meer te overzien zijn, zowel voor de mentale samenleving als de zorg financiën?

  4. Met name in de SGGZ schijnen grote wachtlijsten te zijn door het te kort aan goede specialisten. Kan de gemeente analyse geven van de problemen binnen het

Groningse zorglandschap die de wachtlijsten veroorzaken? Zo niet, bent u bereid om dit te onderzoeken?

5. Is het college bereid om prioriteiten te stellen binnen haar zorgdomein en zo ja, welke prioriteiten zijn dit? En waarom zou u deze keuze maken?

In afwachting van uw reactie.

Met vriendelijke groet,

Kelly Blauw Yaneth Menger
Partij Voor de Vrijheid (PVV) Stadspartij 100% voor Groningen