OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

  • Behoud politie- en brandweerpost in Haren en Ten Boer
  • Uitbreiding preventief fouilleren en cameratoezicht op onveilige plekken
  • Zero tolerance beleid tegen geweld
  • Meer blauw op straat in plaats van achter het bureau
  • Wijkgerichte aanpak criminaliteit
  • Lik op stuk beleid huftergedrag
  • Zware straffen bij geweld tegen hulpverleners
  • HALT-straffen uit laten voeren in eigen woonomgeving
  • Geen coffeeshops in de buurt van scholen