ONDERWIJS EN CULTUUR

  • Na opening geen cent extra meer naar het Groninger ForumĀ 
    • Andere cultuurinstellingen mogen niet lijden onder de exploitatietekorten van het Forum
  • Laaggeletterdheid aanpakken
  • Meer stageplaatsen en werkervaringsplaatsen voor het MBO
  • Meer geld om het onderwijzend personeel te ontlasten van bureaucratie
  • Inzet voor behoud van Gronings cultureel erfgoed