OPINIE: VAN HET GAS EN VAN HET PAD AF

GAS 600

Het voorgenomen klimaat- en duurzaamheidsbeleid van het gemeentebestuur is niet in het belang van Groningen en de Groningers en hun kinderen en kleinkinderen.

Het gemeentebestuur van Groningen onder aanvoering van GroenLinks wil dat alle wijken van het gas af gaan, dat auto’s elektrisch worden aangedreven, dat elektriciteit wordt opgewekt met zon of wind, en dat de warmtepomp ons huis gaat verwarmen. Want de uitstoot van CO2 moet naar nul om de opwarming van het klimaat tot staan te brengen.

Naïef omdat deze transitie peperduur en technisch onuitvoerbaar is. Het elektriciteitsverbruik zal meer dan verdubbelen (met de factor 3-5), en zal uiteindelijk een hogere CO2 uitstoot geven. Het jaagt de inwoners op hoge kosten, terwijl het klimaat en het milieu er niets beter van worden. Resultaten van allerlei onderzoeken wijzen uit dat warmtepompen leiden tot torenhoge energierekeningen omdat het warmtepompsysteem namelijk heel veel stroom verbruikt. En dat de CO2-uitstoot in wijken met warmtepompen bijna 40 procent hoger is dan in wijken met HR-gasketels.

Als iedereen zijn huis geschikt wil maken voor een warmtepomp dan zal men tussen de 25.000 en 60.000 euro moeten investeren in een verbouwing (warmtepomp plus installatie, daksanering/dak-isolatie, zonnepanelen, HR ++ glas, spouwmuurisolatie, speciale radiatoren, vloerverwaming en overige kosten). Deze kosten verdient een gemiddelde huiseigenaar nooit terug. Een investering die leidt tot aanzienlijk hogere energielasten, koopkrachtverlies en vermindering van wooncomfort, is contraproductief. Armoede en verpaupering liggen dus op de loer.

Het duurzaamheidsbeleid wordt de inwoners van Groningen opgedrongen omdat de keuze om gas te blijven gebruiken niet mogelijk is. Groningen heeft veel oudere huizen van voor de eeuwwisseling en dat betekent dus een groot probleem in de praktische uitvoering van deze energietransitie. De gemeentelijke campagne om alle woningen te isoleren om daarmee energie te besparen is op zich een nobel streven. Maar als deze campagne bedoeld is om alle huizen uiteindelijk geschikt te maken voor de warmtepomp of een warmtenet, dan zijn de inwoners weer terug bij af.

Ik adviseer het college van B en W om op werkbezoek te gaan naar Zutphen waar een moderne stadswijk uit 2005 (vergelijkbaar met de Piccardthof of de Hunze ) gasloos werd gemaakt. Uit dat project zijn zeer dure lessen geleerd. In deze woonwijk zal de onrendabele warmtepomp namelijk weer worden vervangen door de betrouwbare en 100 procent rendabele HR-gasketel. Als de plannen doorgaan dan zal aan de toegenomen vraag naar elektriciteit nauwelijks kunnen worden voldaan. Een vraag die onmogelijk door windmolens en zonneparken kan worden voldaan. Kolencentrales en gascentrales zullen dus overuren moeten maken, ook al wordt het hele land en de hele Noordzee volgezet met zonneparken en windmolens.

In Duitsland - dat de kerncentrales inmiddels heeft gesloten - zijn de oude milieubelastende bruinkoolcentrales weer opgestart om aan de gigantische vraag naar elektriciteit te kunnen voldoen. Van CO2-reductie is in Duitsland uiteindelijk dus helemaal niets terecht gekomen. Hetzelfde zal in Nederland gebeuren. De gemeente kan zich veel beter gaan richten op het isoleren van woningen en op energiebesparing. Maar het gasloos maken van alle woningen is onverantwoord omdat er immers een zeer acceptabel en betaalbaar alternatief voor het Groningse aardgas voorhanden is. Geïmporteerd gas dat straks in de nieuwe stikstoffabriek in Zuidbroek geschikt wordt gemaakt om in het bestaande gasleidingnet naar de gebruikers te transporteren. Dat is goedkoop, schoon, betrouwbaar en snel te realiseren, in tegenstelling tot alle ‘duurzame’ alternatieven.

Overal in Europa wil men aan het schone gas, en is men bezig met het aanleggen van een gasleidingnet waarbij Nederland als voorbeeld wordt gezien. Waarom willen we dan in Groningen van het gas af, en gaan we onze inwoners die het schone en veel goedkopere gas willen blijven gebruiken, straffen met extreem hoge belastingen op gas? Het argument dat we in Groningen het klimaat moeten redden rechtvaardigt geen maatregelen die het milieu in Groningen zwaar belasten met zinloze windmolens, zonneparken en accu’s, die na 15 jaar voor een gigantische hoeveelheid chemisch afval zorgt die nauwelijks is te recyclen.

Het voorgenomen klimaat- en duurzaamheidsbeleid van het gemeentebestuur is dus allesbehalve in het belang van Groningen en de Groningers en hun kinderen en kleinkinderen.

Ton van Kesteren
Fractievoorzitter PVV Groningen

Bron: Dagblad van het Noorden