Schriftelijke vragen inzake opvragen bouwvergunningen

Groningen, 8 oktober 2021

Aan​: Het College van Burgemeester en Wethouders gemeente Groningen


Betreft : Schriftelijke vragen ex art. 38 RvO inzake opvragen bouwvergunningen


Geacht College,

Onlangs vroeg een inwoner van de gemeente Groningen de bouwvergunningen (niet zijnde het bouwdossier) incl. alle bijbehorende stukken van de Helperzoomtunnel op, te weten:

  • definitief besluit verleende omgevingsvergunning: Gemeente Helpman, (kad. sectie M, kad perc. 10899 en daarnaast de volgende percelen geheel of gedeeltelijk 9074, 9077, 6470, 10526, 9531, 9532, 9888, 10898, 10899, 936, 9889, 1965, 8947, 6995, 8948, 11, Groningen, de bouw en aanleg onderdoorgang met aansluitende wegen aan Helperzoom te Groningen (09-12-2016, 201672683) Helperzoomtunnel ( nr. 180054, zie bijlage )) -en-
  • het besluit plus de aankondiging van het besluit behorend bij  de aanvraag omgevingsvergunning: Aanpak Ring Zuid (ARZ), kad. AC, perc.nr.12424, kavel 19, Groningen – de bouw verdiepte ligging (kw 19) als onderdeel aanpak ring zuid, tussen knooppunt Julianaplein en Europaweg (07-02-2017,201770310).

Deze inwoner is voor haar verzoek om inzage in vergunningen vervolgens verwezen naar de site Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. voor inzage in het bouwdossier waarvoor kosten worden berekend. Het gaat in deze echter niet over inzage in een bouwdossier, maar over onderdelen van bovengenoemde twee vergunningsbesluiten. Vergunningen zijn openbare stukken (conform besluit omgevingsvergunningen nr. 180054 dd. 21 december 2016) en dergelijke stukken zijn openbaar volgens de Gemeentewet en volgens het Verdrag van Aarhus. Het betreft dus openbare actuele informatie welke veelal is opgemaakt als Word-document en ook opgeslagen is als Word-document of als PDF-document. Deze informatie moet door de gemeente digitaal ter beschikking hebben en op verzoek ter beschikking stellen aan z’n inwoners. Deze inwoner is zwaar minder valide en kan niet naar het loket komen om e.e.a. in te zien. Omdat het geheel aan bijbehorende bestanden erg omvangrijk kan zijn zou deze inwoner alle documenten graag digitaal willen ontvangen incl. alle zoekfuncties. Het produceren van fotokopieën door de gemeente Groningen zou voor deze inwoner een kostbare aangelegenheid worden, gelet op de tarieven die de gemeente Groningen hanteert. De overheid wenst zelf van inwoners zaken digitaal aangeleverd te krijgen en moet daarom zelf ook niet in gebreke blijven.

Daarom de volgende vragen voor het College van B&W:

  1. Waarom blijft de gemeente bij monde van het loket LBW bij herhaling verwijzen naar ‘Bouwdossiers (bouwtekeningen) van verleende bouwvergunningen’.
  1. Waarom kan de gemeente deze actuele vergunningen niet digitaal aanleveren?
  1. Zijn er delen van openbare vergunningen niet openbaar zoals het LBW schrijft omdat sommige stukken mogelijk zijn "gewaarmerkt". Wat verstaat de gemeente daaronder en op grond van welke wetgeving past zij dit toe?
  1. Op welke wijze wil de gemeente inwoners faciliteren die door invaliditeit niet in staat zijn naar het ‘loket’ te komen?
  1. Kan het College aangeven waarom in dit geval voor openbare informatie kosten worden berekend?
  1. Als de gemeente bij nader inzien de stukken wel digitaal kan aanleveren wat zijn dan de kosten daarvan?
  1. Vindt het College het terecht dat voor openbare actuele vergunningen waar de burger recht op heeft geld wordt gevraagd, zelfs bij digitale aanlevering?
  1. Waarom staan afgegeven vergunningen met een enorme impact op de leefomgeving van inwoners niet op de gemeentesite zodat deze stukken toegankelijk zijn voor elke inwoner?

In afwachting van uw reactie.

Met vriendelijke groet,

Ton van Kesteren – fractievoorzitter
Partij Voor de Vrijheid (PVV)