Vragen aan het College omtrent inzake asielzoekers in de stad Groningen.

Groningen, 30 oktober 2021

Aan​: Het College van Burgemeester en Wethouders gemeente Groningen

Betreft : Schriftelijke vragen ex art. 38 RvO inzake opvang asielzoekers in de stad Groningen

Geacht College,

Om de noodopvang in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten zijn er landelijk meer dan de eerder genoemde zeshonderd noodopvangplekken voor asielzoekers in beeld die op korte termijn open kunnen. Nu lazen wij in een bericht van RTV Noord d.d. 26 oktober jl. dat de stad Groningen bezig zou zijn met twee a drie opvangboten in de stad.


Dit roept bij ons de volgende vragen op:

  1. Kan het College van B&W aangeven waar zij de financiële middelen vandaan haalt voor deze drie opvangboten, gezien de financiële problemen en andere prioriteiten die de stad heeft en hoe het College tot dit besluit is gekomen ?
  1. Kan het College van B&W ook uitleggen waarom dit soort ingrijpende besluiten genomen worden zonder goedkeuring van de raad?                                                           
  1. Kan het College van B&W ook aangeven hoe het de veiligheid voor omwonenden denkt te garanderen gelet op de slechte ervaringen waarmee  een dorp als Ter Apel dag en nacht wordt geconfronteerd vanwege de opvang van asielzoekers?
  1. Kan het College van B&W ook aangeven wat de exacte locatie wordt van deze opvangboten en of omwonenden hierin ook nog gekend gaan worden?     

In afwachting van uw reactie.

Met vriendelijke groet,

Ton van Kesteren – fractievoorzitter
Partij Voor de Vrijheid (PVV)