Omwonenden Paterswoldseweg hebben structurele overlast van lawaaiviaduct

Groningen, 8 januari 2021

Aan: Het College van Burgemeester en Wethouders gemeente Groningen

Omwonenden van het tijdelijke viaduct over de Paterswoldseweg ondervinden structurele overlast (trillende huizen en verstoorde nachtrust als gevolg van het verkeer over het tijdelijke viaduct). En maatregelen om de geluidsoverlast en de trillingen te verminderen bieden geen soelaas. Omwonenden doen geen oog dicht en voelen zich niet gehoord.

Betreft : Schriftelijke vragen ex art. 38 RvO inzake lawaaiviaduct over Paterswoldseweg

Geacht College,

Omwonenden van het tijdelijke viaduct over de Paterswoldseweg ondervinden structurele overlast (trillende huizen en verstoorde nachtrust als gevolg van het verkeer over het tijdelijke viaduct). En maatregelen om de geluidsoverlast en de trillingen te verminderen bieden geen soelaas. Omwonenden doen geen oog dicht en voelen zich niet gehoord.

Dit roept bij ons de volgende vragen op:
1. Is het College van B&W op de hoogte van de klachten van omwonenden?

2. Kan het College van B&W aangeven op welke wijze men deze gerechtvaardigd klachten en zorgen van omwonenden zal gaan oplossen?

3. Een informatiebijeenkomst of gesprek waarin omwonenden kunnen laten weten wat hun ervaringen zijn is inmiddels een gepasseerd station. Is het College van B&W bereid om per direct in overleg te gaan met omwonenden, aannemer en provincie om op korte termijn tot een oplossing te komen die recht doet aan de uitzichtloze situatie van omwonenden? En zo nee waarom niet?

https://www.rtvnoord.nl/nieuws/777758/Omwonenden-lawaaiviaduct-in-Stad-wanhoop-nabij-Dit-is-niet-te-doen

In afwachting van uw reactie.

Met vriendelijke groet,

Ton van Kesteren – fractievoorzitter
Partij Voor de Vrijheid (PVV)