Aanvullende vragen aan het college over het sluiten van de XL Corona teststraat

Groningen, 9 oktober 2021

Aan​: Het College van Burgemeester en Wethouders gemeente Groningen


Betreft : aanvullende schriftelijke vragen ex art. 38 RvO naar aanleiding van het sluiten van de XL Corona teststraat


Geacht College,

Naar aanleiding van de antwoorden op onze vragen dd. 01-09-2021 (kenmerk 408072-2021) inzake de XL Corona teststraat hebben wij nog een tweetal aanvullende vragen:

  1. In het antwoord op onze vraag 2 over de vergunningverlening staat dat aan Loveland Productions BV op 2 juli j.l. een tijdelijke omgevingsvergunning is verleend, en dat alle kosten voor de bouw en exploitatie van de teststraat, inclusief externe consultants ter verantwoording van het ministerie van VWS zijn. Kan het College aangeven of het sluiten van deze teststraat de gemeente Groningen geld heeft gekost dan wel geld zal kosten? En zo ja, om welk bedrag gaat het in dat geval?
  1. En zo nee, kan het College bevestigen dat er überhaupt niet door de gemeente Groningen is geïnvesteerd in deze XL Corona Teststraat en dat de gemeente Groningen ook niet zal bijdragen in eventuele tekorten dan wel verliezen als gevolg van de sluiting van deze teststraat? En dat de gemeente Groningen ook niet indirect zal bijdragen in de verliezen i.v.m. een eventuele alternatieve bestemming van deze inmiddels voormalige teststraat?

https://www.rtvnoord.nl/nieuws/858019/xl-coronateststraat-stad-sluit-na-drie-weken-heeft-minstens-600000-euro-gekost

https://www.oogtv.nl/2021/10/xl-teststraat-bij-meerstad-sluit-na-drie-weken-de-deuren/amp/.          

https://www.oogtv.nl/tag/xl-teststraat/.                                              

 https://www.oogtv.nl/2021/08/pvv-wil-van-stadsbestuur-weten-welk-doel-de-megagrote-xl-teststraat-dient/amp/

Met vriendelijke groet,

Ton van Kesteren – fractievoorzitter
Partij Voor de Vrijheid (PVV)