Prioriteitsstellingen tijdens de coronacrisis

Groningen, dinsdag 7 april 2020

Aan: Het College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Groningen

Betreft: Schriftelijke vragen inzake prioriteitstelling tijdens deze Coronacrisis

Geacht College,

Onlangs werd geïnvesteerd in de opvang van extra asielzoekers. Er werd een extra boot gehuurd. De fractie van de PVV heeft een aantal vragen over het uitblijven van extra voorzieningen voor met name de Groningse dak- en thuislozen en de opvang van de zogenaamde ‘overloop’ van corona patiënten uit het Martini Ziekenhuis die worden opgevangen in bestaande verzorgingshuizen.

1. Voor het eerst in 25 jaar worden dak- en thuislozen in de opvang geweigerd. Waarom investeert het College van B&W niet per direct in extra opvang voor deze groep mensen zoals dat ook met asielzoekers is gebeurd?

2. In een aantal verzorgingshuizen worden sinds kort corona patiënten uit het Martini Ziekenhuis ‘opgevangen’. In deze instellingen verblijven in de regel voornamelijk kwetsbare ouderen die uiterst besmettingsgevoelig zijn voor het coronavirus. Maatschappelijke organisaties waarschuwen voor het besmettingsgevaar dat wordt gecreëerd als in verzorgingshuizen Corona patiënten worden opgevangen. Is het College van B&W bereid om voor de opvang van de zogenaamde ‘overloop’ van corona patiënten uit de ziekenhuizen alternatieve opvang te realiseren, bijvoorbeeld in leegstaande hotels zodat de kwetsbare en besmettingsgevoelige bewoners van de verzorgingshuizen niet onnodig in gevaar worden gebracht? En zo nee, waarom niet?

Namens de fractie van de PVV,

Ton van Kesteren