Steun voor de horeca in Groningen tijdens Coronacrisis

Groningen, 8 december 2020

Aan: Het College van Burgemeester en Wethouders gemeente Groningen

Betreft : Schriftelijke vragen ex art. 38 RvO inzake steun horeca Groningen in deze coronacrisis

Geacht College,

Bij verschillende horecagelegenheden in onze provincie gingen op maandagavond 7 december om 19.00 uur de lichten aan als teken van leven. De ondernemers komen zo in actie tegen de verplichte sluiting van hun zaken. Zo ook in onze mooie stad. Onder meer bij Café Soestdijk werd het lichtknopje omgezet om de lampen symbolisch te laten branden. Nachtburgemeester Merlijn Poolman steunt de acties. Volgens hem is de nood bij veel ondernemers hoog.

Er zijn grote zorgen over dat als ze straks weer open mogen, er veel zaken niet meer zullen zijn. In deze tweede lockdown hebben mensen hun reserves al opgebruikt. De steun van de overheid is te gering. Veel ondernemers weten niet meer hoe ze de winter door moeten komen. Er is geen perspectief. De PVV staat pal achter de horeca en steunt ook alle initiatieven tot verantwoord open gaan. Ook voor het initiatief dat horeca ondernemers nu nemen om 17 januari toch open te gaan, of het nu mag of niet, heeft de PVV fractie begrip.

Vandaag bereikte ons ook het bericht vanuit een geheime RIVM-notitie over de horeca. Nu blijkt dat een restaurant veiliger is dan thuisbezoek. En dit is logisch. Restaurants zouden wat ons betreft morgen en sowieso voor de kerst allemaal open moeten. Zij hanteren de corona regels strikt waardoor samenkomen een stuk veiliger is dan bijvoorbeeld thuisbezoek.

Dit roept bij ons de volgende vragen op:
1. Bent u het met de PVV fractie eens dat restaurants zo snel mogelijk verantwoord hun deuren weer moeten kunnen openen? En zo nee, waarom niet?

2. Bent u het met de PVV fractie eens dat de horeca alle steun verdient die nodig is en alles in het werk gesteld moet worden om de horeca weer verantwoord open te laten gaan? En zo nee, waarom niet?

3. Bent u het met de PVV-fractie eens dat restaurantbezoek veel veiliger is dan thuisbezoek? En zo nee, waarom niet?
In afwachting van uw reactie.

Met vriendelijke groet,
Ton van Kesteren – fractievoorzitter
Partij Voor de Vrijheid (PVV)