Vragen omtrent drugshandel en prostitutie Hoekstraat

Groningen, 26 november 2020

Aan: het College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Groningen

Betreft: Schriftelijke vragen ex art. 38 RvO inzake “problematiek A-kwartier”

Geacht College,

In januari 2016 werd de raamprostitutie in de Vishoek, Hoek- en Muurstraat beëindigd en daarmee werd daar ook de drugshandel in het A-kwartier aan banden gelegd. De buurt was blij en de camera’s konden weg.

Medio 2018 heeft de gemeente Groningen een zogenaamde Leegstandsverordening ingesteld om vaart te zetten achter het onderhoud en verbouwingen aan de verkrotte (prostitutie-)panden maar in de Hoekstraat en de Vishoek komt ruim 2 jaar na dato echter nog steeds verkrotting en leegstand voor. Aan enkele panden in de Vishoek en Hoekstraat wordt weliswaar onderhoud gepleegd en/of zijn verbouwingen in gang gezet maar deze zijn nog steeds niet voltooid. Nog geen twee weken geleden is voor een groot aantal panden een omgevingsvergunning afgegeven maar moet het opknappen nog beginnen.

In de Hoekstraat zijn afgelopen jaar weer prostitutie en drugshandel gesignaleerd. Daar werd door omwonenden melding van gemaakt, maar vervolgens is daar te lange tijd weinig tot niets mee gedaan. Pas na lang aandringen van bewoners en escalatie door de buurtvereniging A-kwartier bij de wijkwethouder werd op de situatie gehandhaafd.

De trage aanpak van de leegstand en onzorgvuldige reactie op de terugval van de buurt baart de bewoners zorgen.

1. Kan het College van B&W aangeven waarom met de klachten van bezorgde bewoners van het A-Kwartier over terugkerende misstanden pas na lang aandringen en niet prompt iets wordt gedaan?

2. Kan het College uitleggen waarom er panden aan de Vishoek en Muurstraat ondanks verstrekte omgevingsvergunningen langdurig in de steigers staan en er weer prostitutie en drugshandel in met name de Hoekstraat wordt waargenomen?

3. Kan het College van B&W uitleggen hoe de leegstandsverordening A-kwartier wordt uitgevoerd/toegepast? (Bijv. wordt de leegstandslijst bijgehouden, zijn er boete’s opgelegd, zijn er leegstandsbeschikkingen opgesteld)?

 

Met vriendelijke groet,
namens de fractie van de PVV,
namens de fractie van 100% Groningen,

Ton van Kesteren & Marjet Woldhuis