Experiment om wiet te legaliseren. Onzekerheid en veel risico

Het college wil een experiment opvoeren om wiet te legaliseren. De PVV ziet ook wel in dat er iets moet gebeuren aan het huidige gedoogbeleid, maar dit uitgeklede experiment kent voor alle partijen teveel risico’s en onzekerheden. Deelname aan het wietexperiment leidt ook tot veel extra kosten voor de gemeente, alleen al door het maken van regels en beleid en toezicht op de naleving daarvan.

Burgemeester Schuiling presenteerde gisteren de tussenstand van het bedrag, dat beschikbaar komt voor het experiment. Het was bij lange na niet het bedrag dat nodig is om de kosten te dekken. Het Rijk heeft 150.000 ter beschikking gesteld en de voorbereiding alleen al kost 275.000 euro. Een belangrijke vraag die we hier kunnen stellen is; wist de gemeente dat het experiment niet kostendekkend zou zijn of heeft ‘Het Rijk’, de gemeente niet goed geïnformeerd?! In beide gevallen is dit natuurlijk zorgelijk.

Het is voor de verkoop van kwalitatief goede producten en prijstechnisch niet interessant voor coffeeshophouder om gelegaliseerde wiet te verkopen. En als een coffeeshop niet kan concurreren bestaat het risico dat de handel zich naar de straat verplaatst.

Alles wijst erop dat aan de belangrijkste voorwaarde niet voldaan kan worden, namelijk een ‘kostendekkend’ experiment. De PVV verwacht dat het zal uitdraaien op wéér een debacle, waarbij de gemeente ‘zelf’ een groot deel zal moeten betalen, dit geld hebben we niet en roept daarom de burgemeester op om het experiment terug te geven. Bovendien heeft Groningen de komende jaren genoeg andere opgaven waar we beter ons geld in kunnen steken. Zorg en armoedebestrijding bijvoorbeeld!

Eind mei heeft de Groninger Raad ingestemd met een wietexperiment waar alle coffeeshops in de gemeente Groningen verplicht aan mee moeten doen. Dit wel onder voorwaarde dat het kostendekkend zou zijn. De vijf grootste steden van Nederland wilden hun vingers er niet aan branden, maar Groningen ging als zesde gemeente van het land akkoord, zonder hiervan de gevolgen te kunnen overzien.

10