Het absorptievermogen aangaande uitgeprocedeerde asielzoekers is bereikt.

Waarom? Omdat de satelliet-locatie Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV) in Emmen niet voldoende ruimte heeft voor 22 uitgeprocedeerde asielzoekers en deze mensen ook niet ondergebracht konden worden bij de andere LVV-gemeenten, heeft het Ministerie van Justitie en Veiligheid de gemeente Groningen verzocht de mensen die niet in de pilot satelliet Emmen geplaatst kunnen worden, een plaats te bieden in de LVV Groningen. Het college van de gemeente Groningen heeft inmiddels positief gereageerd, om zo de vorming van een pilot satelliet in Emmen mogelijk te maken.

De fractie van de Partij Voor de Vrijheid in de gemeenteraad van Groningen heeft hierover vragen gesteld aan het college omdat zij vinden dat het absorptievermogen aangaande uitgeprocedeerde asielzoekers in de gemeente Groningen inmiddels is bereikt. Bij navraag in de omgeving van de pilot LVV-locatie Groningen werd de fractie ook duidelijk dat de overlast en onveiligheid sinds deze pilot LVV-locatie er is, enorm is toegenomen.

Tevens stelt de Partij voor de Vrijheid dat de gemeente Groningen ook een financiering op had kunnen eisen voor onze eigen daklozenopvang waar al jaren grote tekorten zijn.

Volgens de PVV fractie had een dergelijke investering al eerder, onafhankelijk van de driejarige LVV pilot, moeten worden gedaan. Maar dan voor de Groningse daklozen, bestrijding van de armoede, werkeloosheid en woningnood in onze gemeente.