PVV Groningen is tegen opvang asielzoekers in de stad


Het Gemeentebestuur moet de boot afhouden!
De PVV Groningen is zeer verbaasd over het bericht dat de stad Groningen bezig zou zijn met twee a drie opvangboten in de stad voor noodopvang van asielzoekers om de onophoudelijke toestroom van asielzoekers naar Ter Apel te ontlasten. Daarom heeft de PVV fractie kritische vragen gesteld aan het gemeentebestuur over oa de financiële dekking en de veiligheid van omwonenden en dat er blijkbaar geen goedkeuring nodig is van de gemeenteraad voor zo’n ingrijpend besluit.

Gelet op de financiële problemen waar de stad mee te maken heeft en de vele andere prioriteiten die er liggen vraagt de PVV fractie zich af hoe deze asielboten gefinancierd gaan worden. Ook wil de PVV fractie van het College weten hoe men tot dit top-down besluit, waarin de gemeenteraad niet is gekend, is gekomen, en of omwonenden hierin nog iets te zeggen krijgen, en hoe het College de veiligheid voor omwonenden denkt te garanderen gelet op de slechte ervaringen waarmee een dorp als Ter Apel dag en nacht wordt geconfronteerd.

--------- Einde Persbericht ---------