De gemeente Groningen gaat prat op gelijkheid behalve als het gaat om het uitdelen van coronasteun.

-------------PERSBERICHT------------

De gemeente Groningen gaat prat op gelijkheid behalve als het gaat om het uitdelen van coronasteun.

De PVV fractie in de gemeenteraad van Groningen heeft vragen gesteld aan het College van B&W over het steunpakket van maar liefst 3,6 miljoen euro voor de cultuursector terwijl veel ondernemers in bijvoorbeeld de detailhandel en de horeca niet of nauwelijks kunnen overleven omdat zij onvoldoende worden gecompenseerd. De PVV fractie vindt dat Groningse ondernemers ook recht hebben op een dekkend steunpakket, en vraagt het College van B&W wat het gaat doen om niet alleen de cultuursector maar ook de Groningse ondernemers in bijvoorbeeld de detailhandel en de horeca financieel overeind te houden.


Ook vindt de PVV het een heel erg slecht signaal dat de cultuursector overeind wordt gehouden met een paar miljoen euro en de horeca straks veel faillissementen kent. Dit neigt zelfs naar partijpolitieke willekeur.

--------- Einde Persbericht ---------