Motie: Het gemeentebestuur is niet voor een akoestisch gat te vangen.

De gemeenteraad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 27 mei 2020.

Eerdere aangenomen moties over dit onderwerp zijn: 9 oktober 2013 (A7 geluidsafscherming Buitenhof), 25 juni 2014 (stil asfalt bij het akoestisch gat) en 18 april 2018 (Belofte maakt schuld).

Overwegende dat:

  • geluidsoverlast door verkeer op de A7 een zeer nadelig effect heeft op het woon- en leefklimaat van omwonenden in De Buitenhof;
  •  het probleem van deze geluidsoverlast voor omwonenden met de aanleg van ‘stil asfalt’ deels zal worden opgelost;
  • omwonenden in De Buitenhof hebben aangegeven dat met de dichting van het zogenaamde ‘akoestische gat’ in de geluidswal ter hoogte van de busafrit vanaf de A7, de geluidsoverlast tot een aanvaardbaar niveau zal zijn teruggebracht.  

Constaterende dat:

  • de aanleg van stil asfalt pas begint na de afronding van de aanleg Ring Zuid;
  • het gemeentebestuur de geluidsoverlast van de A7 voor omwonenden in                 

De Buitenhof serieus aan wil pakken;

  • met het leggen van ‘stil asfalt’ en met de dichting van het zogenaamde ‘akoestische gat’ in de geluidswal ter hoogte van de busafrit, de geluidsoverlast grotendeels zal zijn opgelost;
  • voor deze aanvullende wens van omwonenden (het dichten van het zogenaamde ‘akoestische gat’ in de bestaande geluidswal) brede politieke steun is uitgesproken tijdens de commissievergadering van 20 mei jl. ​

Roept het college op om:

  • te onderzoeken of de aanleg van stil asfalt naar voren gehaald kan worden. Met andere woorden of dit sneller kan dan (waarschijnlijk) pas in 2025.
  • er alles aan te doen om dichting van het zogenaamde ‘akoestische gat’ in de geluidswal ter hoogte van de busafrit vanaf de A7 mogelijk te maken.

En gaan over tot de orde van de dag!

Ton van Kesteren            René Stayen      Erick Bakker

Partij voor de Vrijheid   Stadspartij          100% Groningen