Motie: de parkeeroverlast wordt duur betaald

De gemeenteraad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 7 oktober

2020.

Overwegende dat:

  • voor veel inwoners van de gemeente Groningen parkeerproblemen afbreuk doen aan het woongenot;
  • het college een aantal maatregelen opstelt om de parkeeroverlast terug te dringen in wijken waar parkeerproblemen afbreuk doen aan het woongenot van de bewoners;
  • hiermee het betaalt parkeren wordt uitgebreid over de hele stad.

Constaterende dat:

  • deze aanpak voor veel burgers een te dure maatregel is, een gezin zonder auto zet moeder weer in de keuken;
  • dit ontmoedigingsbeleid voor het gebruik van de auto funest is voor onze economie;
  • deze aanpak het verplaatsen is van een probleem, bewoners gaan een wijk verder parkeren of offeren wellicht hun tuin op als privé-parkeerplaats.

Roept het college op om:

deze aanpak beter uit te werken en te onderzoeken of compacter bouwen en meer parkeerplaatsen in de wijken een goedkopere optie is.

En gaan over tot de orde van de dag!

Ton van Kesteren – Partij voor de Vrijheid