Motie PVV Inwoners zitten er met warmtestad niet warmpjes bij.