LEEFBAARHEID, MILIEU EN RECREATIE

  • Instellen vuurwerkvrije zones rond ziekenhuizen, verpleeghuizen en (kinder)boerderijen
  • Gratis inbrengen grofvuil
  • Voorzieningen in dorpskernen moeten behouden blijven, dat houdt de boel leefbaar
  • Géén milieuzones in de gemeente Groningen
  • Voor elke gekapte boom een nieuwe terugplanten