Vragen over opvang 100 extra asielzoekers die Groningen wil gaan opvangen

Groningen, 6 december 2023.

Aan: Het College van Burgemeester en Wethouders gemeente Groningen
Betreft : Schriftelijke vragen ex art. 38 RvO inzake 100 extra asielzoekers opvangen om Ter Apel te ontlasten

Geacht College,

De PVV Groningen heeft grote zorgen en vraagtekens bij de vrijwillige opvang van 100 extra asielzoekers die de gemeente Groningen wil gaan opvangen. De PVV Groningen vindt dat de gemeente Groningen veel te veel vluchtelingen opvangt. En meer dan genoeg doet om asielzoekers, illegalen en Oekraïners op te vangen.

Ook de timing roept extra vraagtekens op. Nu net de spreidingswet door de Eerste Kamercommissie Immigratie & Asiel op 5 december, de behandeling heeft afgerond, wordt bekend gemaakt dat de gemeente Groningen en Stadskanaal extra opvang gaan regelen.
De Eerste Kamer gaat na de Kerst en de jaarwisseling begin januari stemmen over deze wet.

Een spreidingswet waar de PVV zeer op tegen is, omdat we vinden dat de gemeenten niet mogen dwingen tot asielopvang. De instroom moet naar nul en het sluiten van het aanmeldcentrum Ter Apel, dat is de enige menselijke oplossing.

Dit roept bij ons de volgende vragen op:

  1. Waarom worden omwonenden na het besluit pas via een schrijven geïnformeerd?

  2. Komt er een informatieavond voor de omwonenden?

  3. Vind de gemeente Groningen niet dat we al het maximale opvangen? Zo nee, waarom niet?

  4. Heeft de Gemeente Groningen niets geleerd van de vele incidenten die in de stad hebben plaatsgevonden en een dodelijk slachtoffer?

  5. Is de veiligheid van eventuele omwonenden gewaarborgd? Zo ja, op welke manier?

  6. Krijgen de omwonenden nog een inspraak en wat als er geen draagvlak voor is van omwonenden?

  7. Waarom wordt er nu voor deze extra opvang gekozen? Is dat, omdat de spreidingswet in januari in stemming wordt gebracht in de Eerste Kamer en dit een extra politiek drukmiddel is?

In afwachting van uw reactie.

Met vriendelijke groet,

Dennis Ram – fractievoorzitter Partij Voor de Vrijheid (PVV)

Bron:

https://www.sikkom.nl/actueel/Groningen-gaat-100-extra-asielzoekers-opvangen-om-Ter-Apel-te-ontlasten-28788672.html

https://www.eerstekamer.nl/korteaantekening/20231205_i_a_jbz?dossier=vm1sopuzpjzo