Vragen over Warmtestad

Beste griffie, 

Naar aanleiding van twee artikelen hebben wij de volgende vragen over Warmtestad. 

De situatie van de Goudlaan is nog steeds niet verbeterd. Bewoners melden nog opnieuw schade aan hun auto’s en klagen dat de problemen niet zijn opgelost. Bewoners noemen het de Gazastrook van Vinkhuizen. 
De PVV heeft begrepen, dat de situatie rond om de Orionlaan door tijdelijk asfalt is verbeterd. Het betekent toch het vragen stellen zin heeft gehad. 

Daarnaast is er een verontrustend artikel verschenen over het stilvallen van de aanleg van warmtenetten in de rest van het land, omdat de kosten te hoog worden vanwege de invoer van de nieuwe warmtewet.

Daarover heeft de PVV de volgende vragen: 

  1. Waarom is nog steeds geen actie ondernomen om de problemen rondom de Goudlaan op te lossen en wanneer kunnen bewoners dit verwachten?
  2. Is het college met ons eens dat deze problemen te voorkomen zijn door beter te plannen en er voor te zorgen dat er niet in de winter dit soort situatie’s ontstaan? In het verlengde willen wij graag weten wat nu de afspraken zijn met Warmtestad over de aanleg van deze infrastructuur? Dit kan in een brief worden toegelicht. 
  3. De nieuwe warmtewet zorgt er voor dat commerciële partijen geen brood meer zien in de aanleg van warmtestad. Nu is Warmtestad in publieke handen en een gemeente kan nooit failliet gaan. Wat betekent de nieuwe warmtewet voor de aanleg van Warmtestad, de kosten voor de aanleg en de exploitatie van het net? Betekent dit dat onze inwoners wederom extra kosten gaan maken via een verhoging van lasten om de stijgende kosten van de aanleg te betalen? 

Bron: https://www.oogtv.nl/2023/02/situatie-goudlaan-nog-altijd-onveilig-het-is-een-soort-gazastrook-waarbij-opspattende-steentjes-gevaarlijk-zijn/
Bron: https://nos.nl/artikel/2464618-aanleg-warmtenetten-valt-grotendeels-stil-door-nieuwe-warmtewet