De stijgende energieprijzen in Paddepoel

Beste Griffie, 

De PVV heeft een brandbrief ontvangen van een inwoner van de wijk Paddepoel over stijgende energieprijzen van Warmtestad. 
Hij en andere inwoners hebben een energierekening gekregen die in prijs per Gigajoule (GJ) verdrievoudigd is en dat terwijl de gasprijzen al flink zijn gedaald. 

Deze daling wordt niet doorberekend naar de inwoners, omdat de prijs ieder jaar voor één jaar wordt vastgesteld. Dit betekent dat onze inwoners, die aangesloten zijn op Warmtestad niet kunnen profiteren van deze prijsdaling. 
Wat deze inwoner aankaart, geldt natuurlijk voor álle inwoners die aangesloten zijn op Warmtestad. En dat terwijl de energiekosten voor Warmtestad dalen. Dat voelt als uiterst onrechtvaardig. De gemeente is aandeelhouder van Warmtestad. 
Zoals deze inwoner zegt Warmtestad wordt zo slapend rijk. 

1. Deelt het college de zorg over de energierekening van onze inwoners aangesloten warmtestad en vindt het college dit rechtvaardig?

 
2. Kan het college toezeggen dat zij er alles aan zullen doen om Warmtestad de energieprijs gaat verlagen zodat ook onze inwoners mee kunnen meeprofiteren van de lagere energieprijs?