Bereikbaarheid voor de thuiszorg moet beterGroningen, 1 november 2022.

Aan: Het College van Burgemeester en Wethouders gemeente Groningen Betreft : Schriftelijke vragen ex art. 38 RvO inzake parkeren en thuiszorg

Geacht College,

De PVV, Partij voor het Noorden, Stadspartij, CDA en VVD zijn voor een goede bereikbaarheid van de zorg voor onze bewoners en van zorgmedewerkers. Door het betaald parkeren komt de thuiszorg in de problemen waardoor zorgmedewerkers in een lastig pakket komen te zitten, omdat ze niet meer kunnen parkeren bij de client in de straat. Ze worden gedwongen op de fiets te komen of om te parkeren op plekken waar je tijdelijk gratis kan parkeren. Dit leidt tot allerlei problemen. Wij zijn in gesprek geweest met TSN over de problemen die zij ervaren. En dat terwijl andere zorgmedewerkers zoals bijvoorbeeld huisartsen een uitzondering hebben.

Dit roept bij ons de volgende vragen op:

Zorgmedewerkers van buiten de gemeente moeten beginnen om 7.00 uur. Naast de langere reistijd naar de stad, moeten zij een bedrijfsauto ophalen om naar de client te rijden. Om vervolgens in de wijk op een plek te gaan staan om daar een fiets te pakken naar de client toe. Of grote afstanden te lopen naar de client toe. Dit leidt tot enorme lange dagen voor medewerkers.

1. Is het college bekend met het feit dat zorgmedewerkers liever niet werken in de gemeente Groningen vanwege deze parkeervergunningen en -problemen? De werkelijkheid is dat medewerkers nu regelmatig gaan werken in hun eigen dorp of stad. En dat vanwege de schaarste op de arbeidsmarkt de zorg en huishoudelijke hulp in de Gemeente Groningen onder druk komt te staan? Dit heeft een direct effect op de kwaliteit van de zorg. Hoe kijkt het college tegen dit probleem aan?

2. Een ander argument is de beleving van veiligheid van zorgmedewerkers en de veiligheid in de wijken. Met name in wijken zoals Selwerd, Vinkhuizen, Paddepoel, Indische buurt en de stadscentrum worden preventief auto’s ingezet als er geen daglicht meer is. Zeker wanneer de dagen korter worden is dit punt van zorg. Herkent het college deze zorg? En hoe kijkt het college tegen de veiligheid van medewerkers aan?

3. De bereikbaarheid bij noodsituatie en acute zorg staat vanwege de parkeervergunningen onder druk. De keuze die dan gemaakt moet worden is zeer ongewenst, zet de medewerker de auto voor de deur bij een client in nood, dan lopen ze de kans op een parkeerboete, maar als ze de auto op een plek zetten waar vrij parkeren is dan lopen ze weer aan tegen een langere totale reistijd. Dat een zorgmedewerker vanwege het parkeerbeleid van de gemeente voor dit soort keuzes wordt gesteld in een noodsituatie is volgens ons zeer onwenselijk. Een voorbeeld is de locatie van team de Wijert/Haren aan de Van Ketwich Verschuurlaan, daar kan het nu voorkomen dat bij een alarmering niet op tijd (minimaal binnen 30 minuten) wanneer zij hun auto niet voor de locatie kunnen parkeren. Andere problemen zijn cliënten tegen de grens van Glimmen en daarnaast zijn er zorgen bij wijken zoals Lewenborg/Beijum en de dorpen daarom heen.

Hoe kijkt het college tegen deze problematiek aan? Vindt het college dit geen probleem, zo neen, waarom niet? Waarom hebben deze medewerkers geen uitzondering zodat ze vrij kunnen parkeren?

4. Wanneer bedrijven zonder winstoogmerk werken, een groot deel van ze zorg en huishoudelijke hulp wordt betaald door de gemeente wat is dan nog het argument om deze bedrijven dan onnodig op kosten te jagen? De parkeerkosten drukken daarmee op de zorgkosten en hebben daarmee een onnodig negatief effect op de bedrijfsvoering en nog belangrijker het gaat ten koste van de zorgbudgetten. En daarmee heeft het een direct effect op de hoeveelheid zorg die geboden kan worden in de gemeente Groningen.

5. Is het college bekend met het feit dat inwoners die zorg en huishoudelijke hulp ontvangen zichzelf genoodzaakt voelen om een bezoekerspas aan te schaffen zodat de zorgmedewerker dicht bij hun huis kan parkeren? Vindt het college het een gewenste situatie dat de kosten indirect worden afgewenteld op kwetsbaren die het al niet breed hebben? Graag een toelichting.

6. Aangezien huisartsen wel een uitzondering hebben, is het mogelijk om uitzonderingen in de vorm van een maatschappelijke parkeervergunning in te voeren voor zorgmedewerkers? Het lijkt ons daarom relatief makkelijk om een klein aantal auto’s in te voeren technisch gezien. Welke mogelijkheden zijn er om dit in te voeren en hoe snel kan dit worden ingevoerd?

In afwachting van uw reactie. Met vriendelijke groet,

Dennis Ram – Partij Voor de Vrijheid
Leendert van der Laan – Partij voor het Noorden Hans Moerkerk – Stadspartij 100% voor Groningen Etkin Armut – CDA
Rik Heiner -- VVD


Meer weten? Lees hier het artikel van Oogtv