Jesse van der Horst

Kandidaat-raadslid
PVV Lijst 12 nummer 7

Leeftijd: 38 jaar

Maak kennis met Jesse

"Een eigen wethouder voor Haren en Ten Boer"

Mijn achtergrond bevindt zich in de landbouwsector. Ik ben opgegroeid op een familiebedrijf in de melkveesector in het Westerkwartier. Daar heb ik geleerd om te durven opstaan waar je voor staat en te werken voor het doel dat je wilt bereiken. Echte interesse in de politiek kreeg ik nadat Geert Wilders de PVV begon. De gedrevenheid om met argumenten tegen de gevestigde stroming in te gaan en daarmee de politiek dichter bij de burger te brengen spreekt mij erg aan. 

Daarom wil ik mij graag gaan inzetten voor ondernemers binnen en buiten de landbouwsector. Regionale thema's zoals de Zuidelijke Ringweg, de aardbevingen/gaswinning, windturbines en de gemeentelijke herindeling zijn voor mij ook zeer belangrijk. Stuk voor stuk wordt bij deze thema's niet meer geluisterd naar de burgers, hierin willen wij als PVV Groningen zorgen voor een ommekeer.

Politiek wil ik in Groningen bedrijven met een positieve insteek. De Partij voor de Vrijheid heeft daarvoor zeer veel goede en realistische plannen die de stad echt vooruit helpen. Aan grote geldverslindende projecten zoals Meerstad, Groninger Forum, of grote windparken willen we dus niet meer beginnen. Dit geld kan beter ingezet worden voor lastenverlaging. Vindt u al deze onderwerpen ook belangrijk? Dan roep ik u op om te gaan stemmen op 21 november! 

Kortom Groningse nuchterheid, Partij voor de Vrijheid!

Jesse van der Horst