GASWINNING EN AARDBEVINGEN

 • Een rechtsbijstandsverzekering voor mensen die willen procederen tegen de NAM
 • Snelle schadeherstel en compensatie voor gedupeerden
 • Ruimhartige uitkoopregeling
 • Versterking en terugbouw moet worden uitgevoerd zoals toegezegd
  • Versterking moet ruimhartig worden uitgevoerd
  • Flexibel omspringen met wensen van bewoners
 • Omgekeerde bewijslast 
  • Voor alle activiteiten in de ondergrond
   • Gaswinning
   • Zoutwinning
   • Grondwaterstanden (Waterschappen)
 • Een loket voor alle schades
  • Rijksoverheid moet aansprakelijkheid overnemen
 • Volledig onafhankelijk onderzoek
  • Inzet van tiltmeters
 • Gevolgen van de gaswinning niet misbruiken voor klimaatdoeleinden
  • Wind- en zonne-energie is geen vervanging voor gas
 • Gasloos wonen niet verplichten
 • Stoppen met export van gas
 • Vehorgen van gasimport en vergroten capaciteit gasconversie