ENERGIE EN DUURZAAMHEID

  • Geen geothermie in Groningen
    • Stop met obsessieve energie-experimenten
  • Stoppen met bijstook biomassa
  • De burger eerlijk voorlichten over wat de energiemaatregelen de burger gaan kosten
  • Geen plaatsing van windmolens en zonneparken in de gemeente Groningen
  • Gasloos bouwen niet verplichten.