Dennis Ram

1. Medewerker

Leeftijd: 47 jaar

Maak kennis met Dennis

"Geef ons, onze vrijheid terug!"

Ik ben Dennis Ram, lijsttrekker voor de PVV in de gemeente Groningen. Ik woon alweer bijna dertig jaar in de stad Groningen. Daarnaast ben nu al weer elf jaar actief in de politiek in de Provinciale Staten van Groningen. In de gemeente Groningen  ben ik alweer vier jaar als commissielid op het gebied van wonen.  

 De redenen waarom ik actief geworden ben voor de PVV is dat ik zag dat het met Nederland de verkeerde kant op ging. Eerst was daar Fortuyn, die de problemen van de multiculturele samenleving en de islam aan de orde stelde en na de moord op Fortuyn voert Geert Wilders die strijd . Ik heb Geert samen Ton van Kesteren ontmoet tijdens een van de PVV bijeenkomsten in 2006. We zijn vanaf dat moment actief geworden voor de Partij voor de Vrijheid wat resulteerde in een plek op verkiezingslijst in 2010 voor de Provinciale Statenverkiezing.De verloedering en uitholling van onze provincie en ons land is veel groter dan veel inwoners denken. Het is niet alleen de massa-immigratie, maar ook onverantwoorde uitgaven op gebied van klimaat en de EU. De aardbevingsellende  en het beleid vanwege de zogenaamde kredietcrisis, stikstofcrisis, coronacrisis hebben rampzalige gevolgen voor onze inwoners. Deze rekening van het onzinnige klimaat- en duurzaamheidsbeleid  wordt vooral bij de inwoners, de kleine en middelgrote ondernemers en de boeren neergelegd. Dit is het gevolg van jarenlang wanbeleid van de middenpartijen. En dit gebeurt niet alleen bij het Rijk, maar ook bij de gemeente.  

 Dit onrecht is voor mij de grootste motivatie om door te gaan met de strijd tegen het wanbeleid van de middenpartijen. We wandelen de armoede en de onvrijheid tegemoet als ‘liberale’ en linkse partijen de dienst uit blijven maken. En dat terwijl, Groningen en Nederland zoveel beter kan.  

 Een goed voorbeeld is het klimaatbeleid. Zon en wind heeft backup nodig wanneer de zon niet schijnt en de wind niet waait. Dat kan alleen met gascentrales, kolencentrales of kerncentrales. Kolencentrales en kerncentrales moeten. Steenkolencentrales en kerncentrales wil men sluiten willen ze sluiten, dus zijn de komende tien jaar afhankelijk van gascentrales. De stroomtekorten van wind- en zon moeten dus worden aangevuld door gascentrales. En dit is wat linkse partijen er niet bij vertellen.Deze extra gasvraag voor stroom komt bovenop de gasvraag voor warmte. Duitsland en andere landen die al veel verder zijn met deze energietransitie hebben massaal hun gasvoorraden het afgelopen jaar aangesproken, want het was een jaar met weinig wind. Samen met de politieke crisis tussen Rusland en de Oekraïne wordt geïmporteerd gas uit Rusland geweerd waardoor de gasprijs en daarmee de stroomprijs door het dak is geschoten. Duitsland wil daarom geen gas uit Rusland waardoor de Duitsers meer gas uit Nederland willen. De linkse en liberale partijen hebben daar weer niet over nagedacht. En wie betaalt de rekening ? Juist, dat bent u!  

 Nog een veel fundamentelere vraag, is natuurlijk de gevolgen van de Coronacrisis. Krijgen wij permanent 3G- of 2G-beleid in Nederland en Europa, en worden we verplicht tot een coronapaspoort. De PVV vindt dat alle coronamaatregelen moeten afgeschaft. Geen discriminatie en geen Europees Coronapaspoort. Onze inwoners zoals u hebben onvervreemdbare rechten, zoals zelfbeschikking over je lichaam, vrijheid van meningsuiting, eigendomsrecht, vrijheid van vereniging en vergadering en vrijheid van mobiliteit. Een staat kan en mag deze onvervreemdbare rechten nooit permanent inperken.  En dat gebeurt met het zogenaamde coronapaspoort wel.

 Wat u waarschijnlijk ook niet weet is dat de schadevergoeding vanuit de omgekeerde bewijslast een voorstel is van de PVV. Onze fractie in Provinciale Staten en later onze fractie in de Tweede Kamer heeft de motie ‘omgekeerde bewijslast’ ingediend die destijds unaniem is aangenomen. Dit is later in wetgeving omgezet en daardoor krijgen Groningers nu compensatie voor de schade 

 Ik zeg maar zo, op een gegeven moment zie je het licht en dan stem je PVV!  

 Wat ik wil bereiken is dat u als inwoner van de gemeente Groningen weer aan het woord komt en tot uw recht komt. Dat Groningen weer van u en van de inwoners wordt. Met echte inspraak en referenda over grote issues en geen burgerparticipatie voor de bühne zoals dat nu meestal het geval is.Groningen kan er over vier jaar beter voorstaan. Als de armoede is gehalveerd, de sociaal-maatschappelijke voorzieningen weer op peil zijn en veel inwoners weer aan het werk zijn.Dat kan als de energierekening weer op een normaal en betaalbaar niveau is, als een woning voor starters en gezinnen weer haalbaar, betaalbaar en bereikbaar is. En als sociale huurwoningen weer beschikbaar komen voor Groningers en niet alleen maar voor statushouders.  

 Dus wilt u dat er wordt gestopt met dit ideologische wanbeleid en dat de Groningers weer op één komen te staan, stem dan PVV Groningen. Groningen weer van ons! 

Dennis Ram
Lijsttrekker PVV Groningen