BURGER EN BESTUUR

  • Een gekozen burgemeester voor de gemeente Groningen
  • Meer inspraak voor burgers, referenda mogelijk maken
  • Inwoners meer betrekken bij de politiek
  • Wijkraden in de huidige vorm afschaffen
  • Een eigen wethouder voor Haren en Ten Boer
  • Stoppen met het verspillen van gemeenschapsgeld aan peperdure prestige projecten
  • Streven naar een gezond huishoudboekje
  • Minder regels, minder bureaucratie, minder ambtenarij
  • Betere samenwerking en afstemming met de Provincie