Bart Onnes

Fractievertegenwoordiger en kandidaat raadslid.

Maak kennis met Bart

"De PVV heeft een nuchtere toekomstvisie, gebaseerd op gezond verstand".

Mijn naam is Bart Onnes, geboren op 19 oktober 1953 in Arnhem.
Sinds 1973 woon ik in de mooie stad Groningen. Zowel in de stad als de provincie Groningen liggen mijn familie roots.

Verder heb ik samen met mijn vrouw een grote passie voor het mooie Portugal en zijn vriendelijke bevolking. Dat wil zeggen, dat ik mij ook bezig houd met de taal en de geschiedenis van dit land. In het begin van dit millennium ben ik een tijdlang politiek dakloos geweest. Toen in 2004 de Groep Wilders ontstond, nadat Geert Wilders de VVD had verlaten, voelde ik mij hierdoor sterk aangesproken.

De Groep Wilders, en later de PVV heeft een nuchtere toekomstvisie, gebaseerd op gezond verstand. De PVV komt op voor een goede toekomst voor de Nederlandse bevolking. Komende generatie moeten in een welvarend, vrij en veilig Nederland kunnen wonen. Niet zomaar wat idealistisch geroep, maar afgaan op de feiten.

De inzet van de PVV in de gemeente Groningen is, dat de gemeente moet opkomen voor haar kerntaken: veiligheid voor haar bewoners, werkgelegenheid, een goed ondernemersklimaat, een prettige woonomgeving, een goede huisvesting, het faciliteren van goed onderwijs en bestrijding van armoede. Duur klimaatbeleid (contraproductieve windmolens en zonnepanelen en van-het-gas-af-beleid) hoort hier niet bij. Dit jaagt de inwoners op hoge kosten. Hoe meer energietransitie, hoe meer energiearmoede.

De gemeente hoort ook geen geld uit te gaven voor het onderhoud van al dan niet illegale gelukzoekers. Zolang er armoede is binnen de gemeentegrenzen en er een voedselbank noodzakelijk is, is er geen enkele reden om (zogenaamde) vluchtelingen binnen te halen, te onderhouden en te huisvesten. Laten we eerst onze eigen gemeente wat dit betreft op orde brengen. Eventuele opvang van vluchtelingen kan in de regio plaats vinden. Hopelijk kunnen wij na de verkiezingen met een grotere fractie het andere, nuchtere geluid laten horen en echt inhoudelijk in debat gaan. Te vaak is alles dichtgetimmerd door een heel gedetailleerd coalitie akkoord.

Groningen heeft de PVV nodig!