Vragen n.a.v. veel onduidelijk na debacle met Holland Casino.

De ontwikkeling van vier gebieden, Het Kattendiep, Sont Plein en P2 bij de Euroborg, naast de tijdelijke locatie van Holland Casino langs de Europaweg hebben jarenlang stilgelegen en als klap op de vuurpijl vertrekt het Holland Casino naar Tynaarlo.

Ram (PVV): “De gemeente heeft geen enkel resultaat bereikt en heeft Holland Casino uit haar handen laten glippen. De vraag is hoe dit mogelijk is? Zonde dat de ontwikkelingen van de stad zo gegijzeld zijn geweest.”

Van der Laan (PvhN): “Als dit na 6 jaar onderhandelen de uitkomst is, is dat zeer teleurstellend”

Rustebiel (D66): “We willen graag weten hoe het komt dat deze zaak zo lang heeft aangesleept en waarom niet eerder voor het scenario Europapark is gekozen?”

De partijen hebben vragen wat de rol is geweest van de gemeente bij de uitkomst in dit onderhandelingsproces, de locatiekeuzes en willen een herhaling in de toekomst voorkomen. Bijvoorbeeld bij de locatiekeuze van een nieuw Muziekcentrum of de nieuwe trainingsvelden voor FC Groningen.

De wethouder reageerde afgelopen woensdag vrij zuur op het vertrek van Holland Casino en was zeer kritisch op Tynaarlo en de nieuwe locatie van Holland Casino langs de A7. Dit roept vragen over de verstandhouding tussen de gemeenten. De oppositiepartijen hechten aan een goede samenwerking met de buurtgemeente.

Verder is onduidelijk welke de afspraken er zijn gemaakt tussen Tynaarlo en Groningen over de Businesspark Ter Borch langs de A7 en haar aanvoerroutes.

Lees hier de vragen die wij hierover hebben:

____________________________________________________________________________________
 

Groningen, 23 september 2023

Aan: Het College van Burgemeester en Wethouders gemeente Groningen
Betreft: Schriftelijke vragen ex art. 38 RvO inzake het vertrek van het Holland Casino naar Drenthe.

Geacht College,

Op RTV-Noord, DvhN, Sikkom en OogTV staan artikelen over de nieuwe locatie van het Holland Casino in de gemeente Tynaarlo.
Het was in onze optiek al een aderlating dat het Holland Casino niet meer terugkeerde in de binnenstad. Dit traject heeft als effect dat drie gebiedsontwikkelingen jarenlang in de vertraging zijn gezet zonder enige opbrengst, nl; het Kattendiep, het Sontplein en het Europapark.

Na het vertrek van Certe Groningen, verlaat ook Holland Casino de gemeente Groningen en zelfs onze provincie. Onze fracties hebben vragen over het proces van onderhandeling tussen Holland Casino en de gemeente Groningen, de verstandhouding en communicatie tussen de gemeente Groningen en de gemeente Tynaarlo en de afspraken die de gemeente Groningen en Tynaarlo hebben gemaakt

Dit roept bij de fracties van de PVV, PvhN, VVD, Stadspartij en D66 de volgende vragen op: Vragen over het proces en de onderhandelingen met Holland Casino

 1. Kan het college een overzicht en een tijdslijn geven welke stappen de gemeente Groningen heeft doorlopen in het onderhandelingsproces sinds de brand op het Kattendiep en de uiteindelijke locatiekeuze van het Holland Casino voor Tynaarlo?

 2. Kan het college een overzicht geven welke locaties voor een nieuw gebouw van het Holland Casino in beeld geweest en verkend zijn door de gemeente en door Holland Casino? En wat de redenen zijn waarom deze locaties zijn afgevallen volgens de gemeente?

 3. De gemeente had met Aprisco, Holland Casino een intentieovereenkomst getekend om Holland Casino te vestigen aan het Sontplein. De ondernemer beschrijft dat de gemeente continu nieuwe eisen en nieuwe uitgangspunten op tafel legde, waarna de gemeente zich plots zonder opgave van reden terugtrok. Kan het college toelichten hoe dit gelopen is met een tijdslijn en waarom de gemeente zich heeft teruggetrokken zelfs nadat Aprisco had voldaan aan de uitgangspunten?

 4. Wanneer is de locatie naast de Euroborg in beeld gekomen?

 5. Een vraag over de zelfreflectie van de gemeente Groningen en het college. Na het vertrek van Certe, vertrekt opnieuw een bedrijf, nu Holland Casino. Welke lessen trekt de gemeente Groningen uit deze gang van zaken, welke deze fouten heeft de gemeente zelf gemaakt, wat is de rol geweest van de gemeente?
  Welke wethouders en welke hun beleidsterreinen/portefeuilles zijn direct of indirect betrokken geweest bij de onderhandelingen met Holland Casino en de locatiekeuzes? Hoe verloopt de coördinatie en welke wethouder voert de regie? Hoe beoordeelt het college de interne samenwerking?

 6.  Hoe gaat het college de gebiedsontwikkelingen bij het Kattendiep, Sontplein en Europark vlottrekken? Wat zijn de plannen en wanneer mogen wij die verwachten?

Vragen over de samenwerking met onze buurtgemeente Tynaarlo:

De locatiekeuze van het Holland Casino is een nieuw hoofdstuk in de gespannen relatie tussen de Gemeente Groningen en de gemeente Tynaarlo. Eerder leidde de uittreding van de Airport Eelde en Meerschap Paterswolde al tot spanningen. De gemeente Groningen en Tynaarlo zitten ook samen in de Regiovisie Groningen-Assen.

 1. Wethouder Van Niejenhuis gaf aan, dat het college niet op hoogte was gesteld door de gemeente Tynaarlo, over de onderhandelingen tussen de gemeente Tynaarlo en Holland Casino. Waarom heeft het college van de gemeente Tynaarlo het college van de gemeente Groningen niet op de hoogte gesteld en wat vindt het college van deze gang van zaken?

 2. Hoeveel waarde hecht goede samenwerking met Tynaarlo? Wat gaat het college doen om de verstandhouding te verbeteren?

 3. De plek om stedelijke ontwikkeling te bespreken is het samenwerkingsverband Regiovisie Groningen-Assen, waarin gemeenten samenwerken. Is het niet gebruikelijk om dit soort ontwikkelingen daar af te stemmen? Waarom is dat niet gebeurd?

De vragen over de afspraken tussen de gemeente Tynaarlo en de gemeente Groningen:

 1. Welke afspraken, overeenkomsten dan andere verplichtingen heeft het college met de gemeente Tynaarlo afgesproken aangaande het inrichten, verkeer, bouwen op, of het gebruik van Businesspark Ter Borch, P+R Hoogkerk en de af en aanvoerroutes vanaf de A7? Wanneer zijn deze overeenkomsten gesloten en is de raad daarvan op de hoogte gesteld?

 2. De aanvoerroutes van de A7 worden gedeeld door Tynaarlo en Groningen.
  Welke gevolgen en risico’s heeft de locatiekeuze voor het gebruik van de aanvoerroutes naar Hoogkerk en de toekomstige Suikerzijde?

 3. Heeft de gemeente Groningen de gemeente Tynaarlo financieel gecompenseerd ten aanzien van bovenstaande beperkingen in gebruik van de gronden? Zo ja, onder welke voorwaarden, wat zijn de hoogte van de bedragen, en zijn deze overeenkomsten voor de raad in te zien?

 4. De wethouder was zeer kritisch over de locatiekeuze van de gemeente Tynaarlo tijdens het vragenuur op 20 september. Welke risico’s loopt de gemeente Groningen nu Tynaarlo handelt in strijd met gemaakte afspraken?

 5. Wat kost het verlaten van het casino uit de gemeente Groningen qua werkgelegenheid, belastingeninkomsten, andere inkomsten of in andere zin?

 unnamed