Motie ‘Repareer de voorkant, (ver)huurder naar de notaris’

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 21 december 2022, ter bespreking bij het punt over “Van kamerverhuur naar woontoezicht met invoering bestuurlijke boete Huisvestingverordening (raadsvoorstel 9-11-22)”

Constaterende dat;

 • er veel misstanden in de verhuursector (kamer- en woningmarkt) zijn,

 • veel verhuurders zich niet aan hun wettelijke plichten houden, wat leidt tot

  te hoge huren en schrijnende situaties,

 • illegale verhuurcontracten aan de orde van de dag zijn,

  Overwegende dat;

 • de verplichting om huurcontracten voor te leggen aan de notaris een preventieve, heilzame, zuiverende werking kan hebben op de gehele verhuurdersector,

 • de rechtspositie van huurders enorm versterkt, omdat iedere huurder een legaal huurcontract krijgt, op de hoogte is van zijn rechten, en het huurcontract en de huur getoetst is op basis van de wet en de bestaande puntenstelsels,

  Roept het college om;

 • te onderzoeken of het binnen de bestaande wettelijke mogelijkheden behoord, dat in de gemeente Groningen het mogelijk is een plicht op te leggen aan verhuurders om een huurcontract aan de notaris voor te leggen,

 • bij het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening het verzoek neer te leggen en bij het VNG te bespreken om de wet op dit punt aan te passen als dit niet wettelijk afdwingbaar is,

 • en een verzoek neer te leggen om voor Groningen een pilot te starten met de verplichte notariële toets voor huurcontracten,

  En gaat over tot de orde van de dag.

  Dennis Ram, PVV Groningen
  Leendert van der laan, Partij voor het Noorden Mariska Sloot, Stadspartij 100% voor Groningen